skip to Main Content

De Tei Kindbehartiging ondersteunt kinderen van ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn.

Kinderen van ouders die gaan scheiden of al gescheiden zijn, maken een onzekere periode door. Als ouder wil je vanzelfsprekend het beste voor je kind, en voor je kind is een fijne band met jullie beiden als ouders cruciaal in deze fase. Maar wat als je nu niet de ondersteuning kunt bieden die jouw kind nodig heeft? Omdat je zelf onderdeel bent van de situatie, en je merkt dat je kind moeite heeft zich te uiten naar jou of je (ex) partner? In dat geval kan je rekenen op de ondersteuning van de kindbehartiger. Om in deze periode je kind te helpen zich veilig te voelen en zich uit te spreken, en zo met meer vertrouwen en evenwicht naar de toekomst te kijken.

DE TEI

Kindbehartiging

Wanneer ouders uit elkaar gaan, breekt voor alle betrokkenen uit het gezin een moeilijke en stressvolle periode aan. Alle zekerheden vallen weg; houden we ons huis, bij wie gaan de kinderen wonen, hoe is die verdeling, het zijn vragen die het gezin lange tijd in de greep kunnen houden. Ouders moeten er met elkaar uit proberen te komen en onder andere een financieel plan en een ouderschapsplan maken. Daarin moet ook vastgelegd worden hoe zij met de zorg voor de kinderen willen omgaan.

Dat gaat gelukkig vaak goed, maar net zo vaak gaat dit gepaard met tegengestelde belangen, wensen en behoeften. In een periode waarin emoties zo sterk de overhand hebben en ouders vaak nog weinig overeenstemming hebben, moet naar mijn idee 1 vraag centraal gesteld worden: Wat willen de kinderen zelf?

Een kindbehartiger staat buiten het gezin en kan een relatie opbouwen met jullie kind waarbij hij of zij zich veilig voelt en ruimte voelt om gevoel te delen, wensen kenbaar te maken en daarin een stuk verwerking kwijt te kunnen. Kinderen geven aan dat zij het heel fijn vinden te kunnen praten met iemand die echt naar ze luistert, die niet oordeelt en ook geen onderdeel is van de familie. Zodat er vrij uit gepraat kan worden. Dat geeft lucht! En het kan voorkomen dat een kind (te) lang blijft doorlopen met negatieve emoties, of verwikkelt raakt in een zorgverdeling die hij of zij helemaal niet wil. Dat is wat ik voor jullie kind graag wil betekenen!

Wat doet een kindbehartiger?

Wat kan ik voor jullie kind betekenen?

Je kunt bij mij terecht voor:

 • Uitleg aan kinderen geven over de scheidingssituatie
 • Een vertaalslag maken van de stem van kinderen naar ouders en betrokkenen
 • Inzicht geven in de (gezins)positie, hechting, ontwikkeling, beleving en wensen van kinderen
 • Inzicht geven en advies geven over de manier waarop jullie als ouders communiceren en het effect hiervan op de kinderen
 • Aandacht hebben voor de beleving van jullie als ouders, emoties die bij een scheiding komen kijken en hoe hiermee in het belang van de kinderen om te gaan
 • Waar nodig samenwerken met instanties en andere professionals

Daarnaast begeleid ik ouders in het vormgeven van parallel ouderschap. Parallel ouderschap kan worden ingezet wanneer co-ouderschap gewoonweg niet mogelijk is, omdat geen toenadering tot elkaar bereikt kan worden. Bij ouders wordt de druk van “samen dingen doen of samen in gesprek gaan” weggenomen. Ouders wordt een ander perspectief geboden: het ouderschap los van elkaar kunnen invullen, ieder op een eigen manier, met de belangen van de kinderen voor ogen.

Sta je als ouder(s) op het punt om uit elkaar te gaan en/of een juridische procedure op te starten? Overweeg dan ook om advies in te winnen bij een kindbehartiger. Neem langs deze weg contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

In Nederland zijn verspreid over de provincies kindbehartigers actief. Zij werken nauw samen met mediators, advocaten, rechtbanken en psychologen en vertalen de stem van het kind naar het juridisch speelveld zodat juist het kind gehoord wordt.

Zoek je een kindbehartiger in de regio Midden Nederland of Noord Veluwe? Dan ben je van harte uitgenodigd contact met mij op te nemen. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend.

Mijn werkwijze

Als jullie bij mij op gesprek komen, volg ik deze route:

 • Intakegesprek: Tijdens het intakegesprek wordt, gezamenlijk dan wel afzonderlijk van elkaar, kennis met elkaar gemaakt en wordt uitleg gegeven over mijn rol. De hulpvraag wordt bekeken en werkdoelen worden afgestemd.
 • Kindgesprek: Ik ga (spelenderwijs) in gesprek met jullie kind en bied ondersteuning. Er kunnen meerdere gesprekken plaatsvinden. De onderwerpen die jullie kind aangaan, worden op kindvriendelijke wijze uitgelegd. Het kan ook zo zijn dat ik eerst met ouders aan de slag ga of na overleg met andere professionals/hulpverleners spreek.
 • Oudergesprek: Er vinden (afzonderlijk) gesprekken met jullie als ouders plaats over jullie beleving, het belang van het kind, de onderlinge communicatie en de wensen voor de toekomst.
 • Terugkoppeling: Tijdens een gezamenlijk gesprek met ouders, of via afzonderlijke gesprekken, wordt een terugkoppeling gegeven over de bevindingen. Jullie krijgen tips en tools aangereikt voor de toekomst en worden voorzien van (juridisch) advies.
  Er wordt altijd afgestemd of ook het kind hierbij aanwezig kan zijn, afhankelijk van de situatie, de leeftijd en ontwikkeling.
 • Samenwerking professionals: Ik werk in overleg samen met andere professionals, zoals mediators, advocaten, kindertherapeuten, scheidingscoaches en instanties.
 • Eindgesprek: Na afloop van het traject vindt er een afsluitend gesprek plaats met jullie kind en jullie als ouders (gezamenlijk of afzonderlijk van elkaar) en waar nodig met andere betrokkenen. De kindbehartiger brengt een advies uit, welke ook een plaats kan krijgen in een evt juridische procedure.

Is er toestemming van beide ouders en/of het kind nodig voor de ondersteuning?

Wettelijk gezien geldt, dat beide ouders met gezag toestemming moeten geven voor ondersteuning van minderjarige kinderen. Als Kindbehartiger willen wij graag bij voorkeur beide ouders betrekken. Met of zonder gezag. Dit is ingegeven vanuit het kinderrechten verdrag (IVRK). En belangrijk: we werken vanuit de context waarbinnen kinderen zich bewegen. Het mooiste is, als beide ouders zich hier dus voor kunnen inzetten.

Op www.kindbehartiger.nl vind je uitgebreide informatie over de werkwijze van een kindbehartiger. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging van kindbehartigers in Nederland.

Over

Ik ben Maartje Willemse. Als professional heb ik veel kennis en ervaring op het gebied van communicatie en conflicthantering. Ik heb les gegeven aan de Universiteit van Utrecht en jarenlang gewerkt als vertrouwenspersoon voor jongeren die vast zijn gelopen in hun studie of met andere problematieken kampen. Daarnaast ben ik gecertificeerd mediator en run ik mijn eigen praktijk. Als ervaringsdeskundige weet ik wat het betekent voor een kind om de veiligheid van het gezin te verliezen, om opnieuw een balans te vinden en om een weg te vinden naar een goede relatie met beide ouders. Binnen mijn werk als mediator zie ik vaak dat de stem van het kind onvoldoende belicht wordt. Het is daarom dat ik graag meer wilde betekenen voor kinderen van ouders in scheiding.

Mijn praktijk bevindt zich in Amersfoort-Zuid, op ‘De Berg’. Hier staat ‘het hertje’, een markant beeldje dat voor veel inwoners van Amersfoort bekend is. Mijn praktijkruimte is helemaal op kinderen gericht; midden in het groen, vlakbij een groot speelveld, waar we als we zin hebben ook buiten een potje kunnen voetballen, of even de benen strekken. Praten met kinderen moet afgestemd zijn op hun leeftijd en behoefte; waar ik bij sommige kinderen snel tot de kern kom, hebben andere kinderen reserves of meer tijd nodig. In mijn praktijk heb ik een keuken, waar ik met kinderen regelmatig te vinden ben om cakejes te bakken, of een spelletje te spelen. Mijn ervaring is, dat dit enorm kan bijdragen aan vertrouwen en een open band; iedereen praat makkelijker tijdens een activiteit!

Tarieven

Zijn er kosten verbonden aan het werk van de kindbehartiger?

Ik werk op basis van een uurtarief voor het gehele traject. De aanpak van een kindbehartiger is altijd maatwerk. Met enkele sessies kunnen al mooie resultaten worden geboekt. De kosten worden doorgaans 50%-50% over beide ouders verdeeld. Ik werk niet op basis van toevoegingen vanuit gemeenten. Mijn uurtarief is € 90,- exclusief btw.

Meer informatie?

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Stuur mij dan een bericht via het contactformulier of via info@detei.nl. Bellen kan ook naar 06-82 859 613. Ik sta je graag te woord!

Contactformulier

  Back To Top